e-planner   |   Demo
Termeni şi condiţii

Ultima modificare: 30 aprilie 2018

Bun venit la e-planner

Vă mulţumim pentru utilizarea produselor şi a serviciilor noastre. Serviciile sunt oferite de I.I. cu sediul social în str. Radu de la Afumati, nr. 10, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, cod unic de înregistrare 33775933, nr. de înregistrare la Registrul Comertului F38/666/2014, in calitate de proprietar si autor al e-planner.net.

Utilizarea aplicatiei de programari online e-planner.net implică cunoaşterea şi acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare prezentate mai jos. Recomandăm să citiţi cu atenţie condiţiile de utilizare a platformei. Prin bifarea căsutei "am citit si sunt de acord cu termenii si condiţiile de utilizare", declaraţi că sunteţi de acord cu termenii si condiile prezentate in continuare. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile prevăzute, vă rugam sa nu bifati casuta, prin urmare nu veti putea utiliza platforma e-planner.net.

Definiţii

Următorii termeni vor fi folosiţi în acest acord de acceptare a termenilor şi condiţiilor:

e-planner.net (sau platforma de programări online) - Aplicaţia de programari online, pe care persoanele fizice, juridice, sau orice alta entitate o pot folosi in cazul in care presteaza un serviciu (si nu numai) pentru care folosesc programarea prealabila si doresc sa ofere colaboratorilor/clientilor/pacientilor lor, dupa caz, posibilitatea ca acestia sa se programeze pentru a beneficia de serviciile altor persoane care utilizeaza platforma.

Utilizator - Orice persoana (fizica, juridica sau de alt tip) care isi creeaza un cont pe e-planner.net prin intermediul website-ului www.e-planner.net.

Furnizor - Proprietarul de drept al platformei de programari online e-planner.net si a website-ului www.e-planner.net, precum si a tuturor elementelor conexe si in legatură cu acestea.

Protejarea confidenţialităţii şi a drepturilor de autor

Persoanele care vizitează e-planner.net nu sunt obligate să furnizeze nici o informaţie personală. Totuşi prin crearea unui cont pe e-planner.net persoana care îşi creează acest cont este de acord cu prelucrarea datelor personale. Furnizorul va folosi aceste date doar pentru îmbunatăţirea serviciilor oferite prin intermediul e-planner.net, în scopuri operaţionale şi statistice si/sau pentru promovarea anumitor servicii sau produse proprii.

Politicile de confidenţialitate E-PLANNER explică modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal şi în care vă protejăm confidenţialitatea atunci când utilizaţi Serviciile noastre. Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord că E-PLANNER poate să utilizeze datele respective conform politicilor noastre de confidenţialitate.

Utilizarea platformei

Furnizorul poate modifica, suspenda sau întrerupe în orice moment accesul Utilizatorului la platforma e-planner.net, în întregime sau partial, fară nicio notificare, dacă Utilizatorul nu respectă termenii şi condiţiile din prezentul acord.

Utilizatorul declară ca are cel putin 18 ani. Dacă utilizaţi platforma e-planner.net în numele unei companii, compania respectivă acceptă prezenţii Termeni şi condiţii. Compania respectivă va apăra şi va despăgubi Furnizorul, afiliaţii, funcţionarii, agenţii şi angajaţii acestuia împotriva oricăror pretenţii, procese sau acţiuni rezultate din sau în legătură cu utilizarea e-planner.net sau cu încălcarea prezenţilor Termeni şi condiţii, inclusiv toate răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretenţiile, pierderile, daunele, procesele, penalizările, costurile de judecată şi onorariile avocaţilor.

Ca şi conditie de utilizare a platformei de programări e-planner.net, Utilizatorului i se solicită înregistrarea în baza de date a furnizorului, alegerea unei parole si a unui nume de utilizator, email, telefon şi/sau alte date de identificare. Utilizatorul va furniza date corecte, complete, actuale si valabile, iar in caz contrar se va considera ca a încercat să încalce prevederile prezenţilor termeni si condiţii, ceea ce va putea avea ca urmare închiderea imediată a contului său de Utilizator.

Unele dintre aceste date, pot fi modificate ulterior creării contului. Daca aceste date nu respecta aceste condiţii (să fie corecte, complete, actuale si valabile), va putea avea ca urmare închiderea imediată a contului său de Utilizator.

Utilizatorul este responsabil de menţinerea confidentialitaţii cu privire la parola aleasa si de menţinerea securităţii accesului la contul propriu. Furnizorul este îndreptăţit să considere că orice utilizator care furnizează parola şi numele de utilizator corecte pentru accesarea unui cont este autorizata de Utilizatorul respectiv si Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio acţiune a respectivei persoane în legătură cu utilizarea platformei e-planner.net.

Utilizatoriilor le este interzis:

 • să utilizeze ca şi nume de utilizator numele unei alte persoane cu intenţia de a se folosi în mod fraudulos de identitatea acesteia;
 • utilizarea ca şi nume de utilizator a unui nume pentru care drepturile sunt deţinute de o altă persoană decât Utilizatorul, fără autorizarea explicita a respectivei persoane.
Răspundere, drepturi şi obligaţii

Utilizatorii înteleg că nu au dreptul să facă programări false sau programări pe care nu le onorează si sunt de acord să despăgubească Utilizatorii la care şi-au făcut programările şi nu le-au respectat, cu contravaloarea acestor servicii. De asemenea, utilizatorii care îşi fac în mod repetat la unul sau la mai mulţi utilizatori programări, si nu le respectă (chiar daca le anulează, cu excepţia cazului în care le anulează foarte repede după ce au fost efectuate, adică maxim într-o oră) se angajează să răspundă pentru contravaloarea respectivelor servicii. Prin acceptarea acestor termeni si condiţii, utilizatorul care si-a făcut programări, da dreptul celuilalt utilizator să se îndrepte împotriva lui pe cale legală pentru a-şi recupera prejudiciul.

Furnizorul nu este responsabil pentru introducerea greşită a datelor de către utilizator şi generarea de programări cu date greşite.

Furnizorul îşi rezervă dreptul de a anula imediat şi fără notificare orice rezervare asupra cărei planează suspiciune de fraudă sau care este generată prin utilizarea abuziva a platformei e-planner.net.

Utilizatorii care oferă servicii prin intermediul platformei e-planner.net, si la serviciile cărora se programează alţi utilizatori, au dreptul, oricând sa anuleze aceste programări. Dacă consideră necesar, pot anunţa utilizatorii a căror programări s-au anulat si motivele pentru care au anulat programarea.

De asemenea utilizatorii se obliga sa:

 • să respecte termenii si condiţiile de folosire a platformei e-planner.net;
 • să nu folosească serviciile contrar practicilor în domeniu, auto-reglementarilor sau legislaţiei în vigoare, ori să folosească metode de lucru care direct sau indirect afectează sau încalcă drepturile si interesele terţilor;
 • să utilizeze in mod normal şi onest platforma e-planner.net pentru scopuri licite. Utilizatorul nu va întreprinde si nu va permite întreprinderea niciunei acţiuni care să pună în pericol securitatea reţelei sau a sistemului Furnizorului sau cele aparţinând terţilor, sau care să contravină în vreun fel utilizării normale a e-planner.net. În aceste cazuri, responsabilitatea pentru toate si oricare daune solicitate de către terţi îi aparţin în exclusivitate utilizatorului;
 • să-şi asume responsabilitatea privind păstrarea în condiţii de securitate a numelui de utilizator, parolelor şi a altor informaţii confidenţiale;
 • să-şi asume răspunderea pentru orice activităţi întreprinse pe baza serviciilor furnizate de către e-planner.net si pentru întreg conţinutul încarcat în cadrul contului, indiferent de consecintele pe care aceste acţiuni sau conţinut le-ar putea avea. Furnizorul sau o terţă persoană nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul publicat de către Utilizator şi nici pentru acţiunile acestuia, indiferent de natura lor;
 • să-şi asume răspunderea cu privire la conţinutul materialelor pe care le postează. Nu va posta materiale al căror conţinut ar putea leza integritatea si demnitatea umana, care sunt defăimătoare, ameninţătoare, de hartuire, cu conţinut violent, care să instige la ura sau la discriminare împotriva unui grup dupa rasa, religie, etnie, sex, vărstă, orientare sexuală;
 • va evita în orice circumstanţă să folosească identitatea unei alte presoane reale, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente in vigoare;
 • prin încărcarea de imagini şi descrieri de produse sau servicii, este de acord ca acestea să devină publice şi să ofere acces către acestea tuturor Utilizatorilor de Internet, în cazul în care foloseşte module e-planner care facilitează publicarea online a acestor informaţii. Ex.: modulul Integration pentru crearea programărilor online prin website-ul Utilizatorului sau prin Facebook;
 • să nu utilizeze niciun sistem automat care să trimita cereri in mod repetat către oricare dintre serverele pe care rulează platforma e-planner.net şi care ar putea cauza nefunctionarea sau functionarea încetinită a acesteia

Utilizatorul este responsabil pentru întreaga sa activitate privind utilizarea platformei e-planner.net sau în legătură cu aceasta. Orice încercare a oricărui Utilizator de a folosi fraudulos, abuziv sau ilegal platforma sau împotriva prezentelor prevederi ori intereselor Furnizorului sau altor persoane, conferă Furnizorului dreptul de a întrerupe ori suspenda pe durata decisă de către Furnizor dreptul Utilizatorului de a utiliza în întregime sau parţial platforma e-planner.net.

Limitarea răspunderii

Utilizatorul înţelege şi acceptă că prin intermediul platformei de programări online e-planner.net, Furnizorul oferă doar platforma online de gestionare a programărilor la serviciile oferite de alţi Utilizatori (Clienţi) şi că nu are nicio obligatie ori răspundere privind următoarele, dar fără a se limita la acestea: 

 • serviciile furnizate de catre Utilizatorii platformei e-planner.net;
 • informatiile receptionate de Utilizatori in urma utilizarii serviciilor;
 • orice consecinte care pot deriva din cele mentionate mai sus;
 • actiunile care pot fi / nu pot fi intreprinse de catre oricare Utilizator sau oricare persoane, ca rezultat direct sau indirect al utilizarii e-planner.net.

Furnizorul nu poate fi tras la raspundere in orice mod ori masura pentru orice fel de actiuni desfasurate de catre Utilizator si nici pentru utilizarea in orice mod a platfomei sau orice alta activitate in legatura cu serviciile oferite prin intermediul platformei. Utilizatorul apeleaza la serviciile altor utilizatori pe propria raspundere. Folosirea oricaror informatii furnizate prin intermediul platfomeri e-planner.net va fi facuta de Utilizator in intregime pe propria raspundere.

Furnizorul nu garanteaza implicit sau expres pentru furnizarea si functionarea platformei de programari online e-planner.net. Furnizorul va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in functionarea ei, precum si in serviciile oferite de utilizatori prin intermediul acesteia si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai curand posibil.

Toate componentele platformei sunt puse la dispozitia Utilizatorilor fara niciun fel de garantii, exprese sau implicite, si fara nicio raspundere din partea Furnizorului in legatura cu acestea. Furnizorul nu garanteaza in niciun mod sau masura rezultatele utilizarii platformei si Utilizatorul isi asuma toate riscurile si intreaga raspundere juridica in legatura cu acestea. In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Furnizorul este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, rezultate din utilizarea platformei de programari online e-planner.net sau orice alt aspect in legatura cu aceasta sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Furnizorul este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea platformei de programari online e-planner.net si a elementelor ei aferente, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea serviciilor, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Furnizorului. In cazurile de forta majora Furnizorul si / sau colaboratorii, operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Furnizorului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele platformei de programari online e-planner.net, erorile de operare, etc.

Continutul platformei de programari online e-planner.net

Platforma de programari online e-planner.net si intreg continutul sau, sunt protejate de prevederile legislatiei romane cu privire la dreptul de autor si sunt create special pentru folosirea lor de catre Utilizatori, putand fi utilizate cu autorizarea Furnizorului numai in stricta concordanta cu prevederile acestor Termeni si Conditii de Utilizare. Toate materialele si informatiile disponibile pe platforma de programari online e-planner.net inclusiv dar fara a se limita la continutul si elementele de grafica, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, apartin Furnizorului si reprezinta "Continutul" platformei de programari online e-planner.net, iar drepturile (inclusiv cel de autor) corespunzatoare acestora apartin Furnizorului. Termenul de "Continut" include in mod special paginile de internet care sunt in legatura cu furnizarea serviciilor, in integralitatea lor si orice componenta a acestora, incluzand aplicatiile web utilizate pentru furnizarea serviciilor, imagini, text, design, dar fara a se limita la acestea. Continutul platformei de programari online e-planner.net, indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopurile prevazute in acesti Termeni si conditii si doar cu repectarea lor. Orice utilizare a continutului platformei de programari online e-planner.net si / sau a serviciilor de catre terte persoane in alte scopuri decat cele prevazute in prezentii Termeni si Conditii se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al reprezentantului legal al Furnizorului. Astfel, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestei platforme de programari online e-planner.net sau a oricarei parti a acesteia efectuate in alte scopuri decat pentru utilizarea serviciilor oferite prin intermediul ei si cu respectarea Termenilor si conditiilor de utilizare. 

Furnizorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de continutul postat pe Platforma de programari online e-planner.net de catre orice persoana, indiferent din ce sectiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul continut.

Legaturi externe

Furnizorul este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate legaturile externe (site-uri de internet, aplicatii, etc) precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Furnizor. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Furnizor. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri, o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

Furnizorul are dreptul sa promoveze in cadrul platformei orice produse sau servicii proprii sau ale unor terti.

Incetarea efectelor prezentilor termeni si conditii de utilizare, litigii, prevederifinale

Furnizorul poate inceta sau suspenda oricare sau toate serviciile, sau accesul la aplicatia e-planner.net , fara notificare prealabila, in cazul in care considera ca Utilizatorul incalca in orice mod sau in orice masura oricare din termeni si conditii.

In orice situatie de inchidere sau blocare a contului Utilizatorului, inclusiv in cazul rezilierii de catre Furnizor potrivit celor de mai sus, Utilizatorul va inceta imediat sa utilizeze contul aplicatia e-planner.net. Toate prevederile acestor termeni, care prin natura lor continua sa produca efecte dupa incetarea acesteia, includ dar nu se limiteaza la declinari de garantii si limitari de responsabilitate.

Drepturile sau obligatiile prevazute in prevederile de fata nu pot fi transferate in niciun mod de catre Utilizator catre terte parti, decat daca exista acordul scris, prealabil si explicit al Furnizorului in acest sens.

Partile convin ca orice litigii care intervin in legatura cu acesti Termeni si conditii de utilizare sau cu orice aspect referitor la utilizarea platformei e-planner.net vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care partile nu se inteleg, atunci aceste litigii vor fi judecate de catre instanta judecatoreasca competenta de la sediul Furnizorului.

Prezentele prevederi nu au in vedere crearea vreunei asocieri sau vreunui parteneriat intre Utilizator si Furnizor, iar Utilizatorul nu are nicio autoritate de niciun fel sa angajeze Furnizorul in orice mod in baza acestor termeni si conditii de utilizare a aplicatiei e-planner.net.

Modificari, actualizari

Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând, potrivit propriei sale optiuni si fara a fi obligat sa justifice in vreun mod si fara notificare prealabila, orice prevedere din prezentii termeni si conditii precum si de a modifica oricand, platforma de programari online e-planner.net, in oricare dintre componentele sale. Utilizatorul are obligaţia să revadă cu regularitate termenii şi condiţiile. Folosirea platformei implică acceptarea tuturor termenilor şi condiţiilor.

Pentru informaţii despre modul în care puteţi să contactaţi e-planner, accesaţi pagina noastra de contact.
Copyright ©2009 ADAVIO IT SOLUTIONS. Toate drepturile rezervate.
design by Adavio


Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu politica de utilizare a cookie-urilor.